FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 11/29/2019 - 14:25 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 11/29/2019 - 14:24 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 11/29/2019 - 14:22 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 11/29/2019 - 14:21 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 11/29/2019 - 14:20 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 11/29/2019 - 14:19 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf