FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाउने बारे ।

उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाउने बारे ।

दस्तावेज: 

प्रगति विवरण 2079-80

प्रगति विवरण 2079-80

आशयको सूचना ।

आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

interview notice electrician

interview notice electrician

दस्तावेज: 

लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धमा ।

लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धमा ।

अन्तरवार्ताको सूचना सम्बन्धमा ।

अन्तरवार्ताको सूचना सम्बन्धमा ।